mechanizm powstawania kwasnych deszczów

Serwis wyszukanych haseł

Teolinek's serwis - savvy that clicks

Temat: ZADANIA
... życiu codziennym 3.Zaproponuj sposów wykrycia kwasu 4.Ukaż szkody wywołane w otoczeniu człowieka, przez kwasy 5.Wyjasnij mechanizm powstawania kwaśnych deszczy 6.Zaproponujsposób ochrony przed kwaśnym deszczem 8. Oceń stopień zagrożenie kwaśnymmi deszczami w...
Źródło: klbgim2.fora.pl/a/a,226.htmlTemat: ochrona atmosfery
zanieczyszczeń w Polsce 10. Konwersja dit1enku siarki w atmosferze 11. Kwaśne deszcze 12. Smog fotochemiczny, mechanizm powstawania ozonu 13. Niszczenie ozonosfery 14. Dziura ozonowa 15. Efekt cieplarniany, mechanizm, skala wielkości, rola...
Źródło: is.samorzad.pwr.wroc.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=441


Temat: Kolos z ekologii
mechanizm ich powstawania. 8.W jaki sposób obieg siarki może wpływać na klimat. 9.W jaki sposób organizmy morskie mogą wpływać na wzrost kwasowości siarkowej atmosfery? 10.Co rozumiemy przez pojęcie synurbijnych populacji zwierząt...
Źródło: os06.fora.pl/a/a,86.html


Temat: ochrona atmosfery
Wszystkie pytania na kolokwium: 1. Budowa i skład atmosfery 2. Rola pary wodnej w atmosferze 3. Ditlenek węgla w atmosferze 4. Azot i jego związki w atmosferze, cykl fotolityczny 5. Ozon, ozonosfera – jej rola 6. Mechanizmy pochłaniania UV w atmosferze 7. Emisja zanieczyszczeń – pojęcia podstawowe 8. Inwentaryzacja emisji – metody i cele 9. Emisja głównych zanieczyszczeń w Polsce 10. Konwersja ditlenku siarki w atmosferze 11. Kwaśne deszcze 12. Smog fotochemiczny, mechanizm powstawania ozonu 13. Niszczenie ozonosfery 14. Dziura ozonowa 15. Efekt cieplarniany, mechanizm, skala wielkości , rola 16. Spodziewane skutki narastania efektu cieplarnianego 17. Metody pomiaru przepływu gazów 18. Zasady pomiaru przepływu gazów przy pomocy rurek spiętrzających 19. Sposoby pomiaru ... metoda odsiarczania spalin 34. Sucha metoda z aktywacją sorbentu odsiarczania spalin 35. Powstawanie tlenków azotu w procesie spalania paliw 36. Pierwotne metody ograniczania emisji tlenków azotu 37. Wtórne metody ograniczania emisji tlenków azotu 38. Kotły fluidalne...
Źródło: is.samorzad.pwr.wroc.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=441


Temat: Kwaśne deszcze
Źródłem kwaśnych deszczów, zagrażających zarówno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki, tlenków azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepływająca ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Dalsze reakcje prowadzą do powstania kwasów: a) z dwutlenku siarki (SO2) powstaje ostatecznie kwas ... - ginie las. Mechanizm wpływu kwaśnych opadów na niszczenie lasów strefy umiarkowanej jest jeszcze mało znany. Prawdopodobnie opłukiwanie drzew kwaśnymi deszczami pozbawia je wapnia i magnezu, co w niektórych przypadkach powoduje ... mniejsze. Lasy francuski są głównie liściaste (dęby i buki) i rosną powyżej 700 m.n.p.m. Natomiast kwaśne deszcze atakują głównie drzewa iglaste na wysokości od 700 do 1100 m.n.p.m. Kwaśne deszcze nie ... z dawnej NRD o przestarzałym przemyśle) uszkodzonych i zniszczonych jest prawie 61% powierzchni leśnych. Nie lepiej usytuowana jest Norwegia. Dwutlenek siarki jest uważany za jedną z głównych przyczyn kwaśnych deszczów. Jego ... Stężenie SO2 jest również uzależnione od położenia miasta. W tej chwili miasta położone na półkuli północnej są na czele listy zagrożonych tym typem zanieczyszczeń. Kwaśne deszcze zasilając jeziora i rzeki, przenoszą ... udział wszystkich państw bloku wschodniego nie przekraczał 40% emisji Europejskiej. Tak więc w ostatnich latach dokłada się wszelkich starań, aby kwaśnych deszczów było jak najmniej, poprzez ograniczenie emisji dwutlenku siarki i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1997


Temat: Korozja
czystej wodzie. Dlatego też stosowanie soli do posypywania jezdni zimą w celu zwalczania gołoledzi powoduje niestety, przyspieszoną korozję nadwozi samochodowych. Znajomość mechanizmu korozji i czynników wpływających na jej szybkość umożliwia stosowanie...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1392


Temat: Kwaśne deszcze
Kwaśne deszcze. Źródłem kwaśnych deszczów, zagrażających zarówno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki, tlenków azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepływająca ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Dalsze reakcje prowadzą do powstania kwasów: a) z dwutlenku siarki (SO2) powstaje ... przede wszystkim - ginie las. Mechanizm wpływu kwaśnych opadów na niszczenie lasów strefy umiarkowanej jest jeszcze mało znany. Prawdopodobnie opłukiwanie drzew kwaśnymi deszczami pozbawia je wapnia i magnezu, co w niektórych ... są relatywnie mniejsze. Lasy francuski są głównie liściaste (dęby i buki) i rosną powyżej 700 m. n.p.m. Natomiast kwaśne deszcze atakują głównie drzewa iglaste na wysokości od 700do1100m.n.p.m. Kwaśne deszcze nie ... z dawnej NRD o przestarzałym przemyśle) uszkodzonych i zniszczonych jest prawie 61%powierzchni leśnych. Nie lepiej usytuowana jest Norwegia. Dwutlenek siarki jest uważany za jedną z głównych przyczyn kwaśnych deszczów. Jego źródłami ... SO2 jest również uzależnione od położenia miasta. W tej chwili miasta położone na półkuli północnej są na czele listy zagrożonych tym typem zanieczyszczeń. Kwaśne deszcze zasilając jeziora i rzeki, przenoszą truciznę ... wszystkich państw bloku wschodniego nie przekraczał 40% emisji Europejskiej. Tak więc w ostatnich latach dokłada się wszelkich starań, aby kwaśnych deszczów było jak najmniej, poprzez ograniczenie emisji dwutlenków siarki i tlenków...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2547